Uzavření poradny

Upozorňujeme klienty, že Občanská poradna Brno bude ve dnech 9.4 - 11.4. 2018 (pondělí až středa) z důvodu školení poradců uzavřena. Děkujeme za pochopení a přejeme krásné jarní dny.

Poradenství Občanské poradny Brno - rok 2014

 

 

K programům občanského a dluhového poradenství přibyl v Občanské poradně Brno od června i program pomoci obětem trestných činů. Na poradnu se nyní může obrátit každý člověk, kterému bylo nebo mělo být ublíženo na zdraví, byla mu způsobena majetková či nemajetková nebo se na jeho úkor někdo trestným činem obohatil. Stejně tak se na poradnu mohou obracet i blízcí obětí.
 
V poradně získáte informace o právech oběti, o průběhu trestního řízení a o postavení oběti jako svědka a poškozeného v rámci tohoto řízení. Dovíte se zde o právu na ochranu soukromí a ochranu před hrozícím nebezpečím, o právu na doprovod důvěrníka i o možnostech aktivní účasti v trestním řízení a podání prohlášení oběti o dopadu trestného činu na dosavadní život.
Rovněž poradíme, jak a v jakých případech mohou požádat o peněžitou pomoc a v jakých případech jim náleží právo na nadstandardní pomoc.
V souvislosti se startem programu rozšiřujeme naše konzultační hodiny. Nově se na poradce můžete obracet i v pátek v době od 8.00 do 12.00

Vyhledávání

© 2011 Občanská poradna Brno