Podmínky poskytování služby

 

Pokud jste v obtížné životní situaci a obrátíte se na naši poradnu, můžete očekát, že:

 

1)                 Služba je bezplatná sociální služba poskytovaná sociálními pracovníky, nikoliv právníky

2)                 Poradna poskytuje Rady v 18ti oblastech např. dluhy, bydlení, pracovní vztahy, oblast rodiny atd.

3)                 Poradna neposkytuje výpočty důchodů, dávek, daňová přiznání, komerční pojištění, nezastupujeme u soudu ani nesepisujeme podání k soudu za                     uživatele, neposkytujeme kompenzační pomůcky, ubytování, finanční prostředky ani kontakty na konkrétní placené služby.

4)                 Existuje možnost anonymního vystupování

5)                 Je zachovávána mlčenlivost poradců

6)                 V případě poskytnutí služby bude vyhotoven záznamový arch, který popisuje problém a jeho řešení, nikoliv uživatele

7)                 Uživatel má možnost do 1 týdne od konzultace nahlédnout do záznamového archu

8)                 Délka konzultace je max. 45 minut

 

Průběh  konzultace

 

1)               Uživatel má právo na ukončení konzultace bez udání důvodu

2)               Existuje možnost podání stížnosti na kvalitu poskytnuté služby a jednání poradce – podmínky vyvěšené v konzultační místnosti a uvedeny v letáku.

3)               V případě souhlasu se způsobem poskytování služby dojde k uzavření ústní dohody

4)               Uživatel má možnost dávat podněty ke zkvalitnění služby prostřednictvím zpětnovazebního dotazníku

5)               Uživatel má možnost přijít opakovaně

 

Vyhledávání

© 2011 Občanská poradna Brno